Bạn nên tin rằng món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho gia đình bạn và cả thế giới này đó chính là sức khỏe của bản thân bạn.

các cây dược liệu

Về chúng tôi

Viện nghiên cứu và Phát triển Dược liệu là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Viện tự chịu trách nhiệm trước Học viện về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Viện có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và làm các dịch vụ có liên quan đến phát triển dược liệu.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây dược liệu.

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có liên quan đến các cây dược liệu và cây nông lâm nghiệp.

Dịch vụ KH&CN: sản xuất các giống cây dược liệu, tư vấn quy trình kỹ thuật canh tác thu hái sơ chế biến cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Liên kết với các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học về cây dược liệu, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thương mại các sản phẩm từ cây dược liệu.